Castellum

Kontaktinformation

Castellum
Kaserntorget 5
403 14 Göteborg
Telefon:
031 60 74 00 
E-post:
info@castellum.se 
Webbplats:
castellum.se 

Om oss

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 71 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler för kontor, butik, lager och industri med en total uthyrningsbar yta om 4,7 miljoner kvadratmeter. Fastigheterna ägs och förvaltas under det gemensamma varumärket Castellum. Vi organiserar verksamheten i affärsområden med stark lokal närvaro i fem tillväxtregioner: Norr (Sundsvall, Luleå, Umeå, Östersund, Gävle); Mitt (Örebro, Västerås, Uppsala, Norrköping, Linköping, Jönköping, Växjö); Stockholm; Väst (Storgöteborg, Borås Halmstad); Öresund (Malmö, Lund, Helsingborg, Köpenhamn). Vår storlek ger oss samlade resurser att utveckla effektiva och hållbara arbetsplatser och samhällen. Samtidigt fortsätter vi att agera som ett av de minsta fastighetsbolagen – med genuin kännedom om den lokala marknaden och enkla vägar mellan kunden och oss.

Våra objekt på m2finder.com (0 st)Några utvalda fastighetsägare