Fastpartner AB

Kontaktinformation

Fastpartner AB
Box 55625
102 14 Stockholm
Telefon:
08-4023460 
E-post:
info@fastpartner.se 
Webbplats:
fastpartner.se 

Om oss

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

Våra objekt på m2finder.com (0 st)Några utvalda fastighetsägare