Tips

Att byta lokal kan vara riktigt givande för alla verksamheter, oavsett om flytten innebär mer, eller mindre och effektivare yta. Men det är mycket att tänka till kring allt som skall fixas.

Det är mycket att tänka på i samband med en flytt, att flytta företaget är en stor sak och med bra planering kommer det flyta på betydligt mycket bättre. Vissa saker skall kanske kastas eller arkiveras, man måste komplettera och ordna inför det nya kontoret. Vilka försäkringar behöver ses över? Ska man göra jobbet själv eller ta hjälp med flytthjälp? Man bör dessutom boka flyttstäd i tid.
Vilka avtal skall sägas upp och vilka kontrakt skall omförhandlas?

Vi hjälper dig med några tips på vägen!
Några utvalda fastighetsägare