Färger i inredningen, hur påverkas vi?

En del av bra ergonomi och en bra arbetsmiljö är så klart hur inredningen får oss att känna och agera, att vi blir produktiva och inspirerade.
Vi vet sedan länge att vissa färger tänder en kreativare sida, medan andra färger gör det lättare att koncentrera sig.
Men vad innebär olika färger och vad får de för effekt på oss? Därtill, vilka signaler vill man att arbetsplatsen skall sända ut?


Tidigare har det talats mycket om hur rätt typ av belysning är en viktig aspekt gällande vår möjlighet till skapande och koncentration på arbetet. Det ska finnas en bra balans i belysningen från elektronik, lampor och dagsljus, och vara anpassat efter det arbete som ska utföras. För mycket direkt solljus kan t ex ge oönskade reflektioner på datorskärmen medan en lång tids användning av lysrör tenderar att uppbåda huvudvärk.

Mer om belysningens relevans kan ni läsa här:
https://www.foretagande.se/arbetsmiljo/gor-ditt-kontor-mer-produktivt/.

Men någonting som inte tycks lika välkänt är det faktum att också färgerna vi omger oss med har en stor betydelse för våra hjärnor och dess funktion. Forskare har kommit fram till alla människor, oberoende av personliga preferenser, tycke och smak, reagerar på ett liknande sätt gentemot, i stort sett, alla färger. Man har genom olika metoder, som bland annat gått ut på att mäta hjärnrytmer med EEG kunnat kartlägga hur den mänskliga hjärnan förhåller sig till samtliga färger och nyansskalor.

Denna kunskap är av hög relevans, inte bara när vi ska välja blommor till kontoret eller gardiner till hemmet, utan kan vara den faktiska avgörande faktorn i om en verksamhet blir framgångsrik eller inte. För hur tråkigt vore det inte om vi råkade placera kompetenta och skickliga medarbetare i ett rum som skapar stress och olust snarare än det stimulerar tankeverksamheten positivt. Likaså kan det vara otroligt viktigt att det finns rum i den privata liksom i den offentliga sfären där man tillåts slappna av och finna lugn och harmoni.

Nedan kan du läsa om vad de olika färgerna symboliserar och hur de kan komma att påverka oss:

Gult:
Gult ger hjärnan en känsla av värme, lycka och glädje samtidigt som den är kopplad till optimism och energi. Rekommenderas till personer som har svårt att komma till skott. Färgen verkar positivt för minne och tankeverksamhet och sägs vara effektiv mot depressioner.

Vitt:
Den vita färgen symboliserar en slags ljus oskuldsfullhet samtidigt som den ger oss en illusion av renhet. Vi upplever en känsla av fredlighet, lugn och harmoni, men kan, utan en varmare färg som kontrast, också uppleva en känsla av tomhet och kyla.

Rött:
Den röda färgen drar till sig blickar och skapar en känsla av inre styrka. Medan den i för höga doser kan skapa aggressivitet och stress, kan den i måttlig användning bidra till en skärpt uppmärksamhet, ge värme och alstra lust.

Blått:
Blå är den färg som vår hjärna förknippar med lugn och ro och kan därför användas både för att linda stress och minska på spänningar i kroppen. Färgen sägs öka vår kreativa förmåga, men kan i för höga doser också frammana depression. Man bör även tänka på att färgen i sig är kall, och att vi därför fryser lättare i ett blått rum än i ett exempelvis rött eller kanske gult.

Grönt:
Grön är den färg som är lättast för vårt öga att acceptera och fungerar därför lugnande och harmoniskapande. Det sägs också vara så att hjärnan förknippar den gröna färgen med hälsa och välgång, vilket kan verka inspirerade för många människor.

Brunt:
Den bruna färgen är lugnande och sägs vara bra för människor med dålig koncentrationsförmåga. Samtidigt som den stimulerar våra praktiska talanger så kan den i för hög dos skapa en känsla av tristess och stillastående i livet.

Svart:
Svart färg gör att vi känner auktoritet och makt. Färgen ger en känsla av mystik och elegans men kan utan kontraster upplevas som för mörk och deppig.

Så, vilka färger du nu väljer att omge dig själv eller dina medarbetare med är givetvis upp till dig, men kom ihåg att den där röda väggfärgen eller bruna soffan troligen påverkar mer än du tror, och att tänka till en gång extra kring vad man vill skapa för atmosfär, arbetssituation, eller möjlighet till skapande är troligen inte av ondo. 


Vi pratade tidigare med Elitontoret i Borås om hur färgen grön kanske passar bättre för intervjuer, säljmöten
medan orange kanske är mer på alerten vilket passar bra för brainstorming, det kan ni läsa mer om här:
https://m2finder.com/page/trivsel-och-valmaende-pa-jobbet-vad-skall-man-tanka-pa-/698/Några utvalda fastighetsägare