Momsfria lokaler

Sedan två år tillbaka, vid årsskiftet 2014 behöver en hyresvärd inte längre ansöka om att få fakturera momsen på hyran, samt dra av moms på uppkomna kostnader.

Gått snett vid ansökningen

Det har skett ganska ofta att hyresvärdar har missat att momsregistrera sina lokaler, och ändå dragit av ingående moms på kostnader som varit relaterade till den uthyrda lokalen. Även hyresgästen har ofta dragit av felaktigt fakturerad moms på hyran. Konsekvenserna för den felaktiga momshanteringen med tiden blivit relativt stora och därför förtydligades reglerna. 

Huresvärden behöver inte längre ansöka för att bli  ”frivilligt momsskyldig”, det som gäller som grundregel är att verksamheten som bedrivs i lokalerna är momspliktig. Från det att hyresvärden skickar en faktura med moms, kommer systemet med frivillig momsskyldighet att gälla.

De nuvarande reglerna fick kritik från revisorer

Det nya systemet har kritiserats av revisorer eftersom det leder till mer administrativt arbete för hyresvärden.

 

Nedan har vi sammanställt åtgärder som man INTE längre behöver agera med:

  1. Ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal. 
  2. Anmäla ändringar i förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten.
  3. Anmäla om den frivilliga skattskyldigheten upphör.
  4. Anmäla om fastigheten överlåts till annan ägare.

    För mer information om vad som gäller kring momspliktighet på lokaler, kolla med www.PwC.se


Några utvalda fastighetsägare