Vad gäller om du vill avbryta ett hyreskontrakt tidigare?

Ofta skrivs avtalen för lokaler med tanke att de skall löpa i flera år i taget och förlängs därtill i många fall, utfall att det inte sagts upp med en god framförhållning (avtalad viss uppsägningstid, som ofta är ganska lång). 

Därmed är det inte alltid lätt som hyresgäst, då man kanske inte vet om man skall sitta kvar i lokalen eller inte. Det kan ju trots allt vara många faktorer som påverkar:

  • En stor kund väljer en annan leverantör och man behöver down-siza,
  • Företaget har hittat en lämpligare lokal för sin verksamhet.
  • Man expanderar och söker en lokal att växa i.

Lösningen kan vara att hyra ut sin lokal till 3part, exempelvis via m2finder.com, men då bör man också stämma av vad som gäller kring andrahands-uthyrning med sin hyresvärd.

Hyreslagen är traditionellt ganska formalistisk och svår att frångå, det kan dessutom resultera i stora problem om de olika parterna gör fel.

Mycket formalia när uppsägningar skall ske av hyreskontrakt för lokal

Hyreslagen, som den ser ut i nuläget, ställer höga formaliakrav på uppsägningen av en lokal. 

Vi har sammanställt några punkter som hyresgästen måste tänka på för att uppsägningen skall vara giltig:

  • Uppsägningen ska ställas till rätt part med rätt adress.
  • Uppsägningen ska undertecknas av behörig person och ske av rätt part
  • Uppsägningen anser man ha skett när den har lämnats som rekommenderat brev, därför är det viktigt att hålla extra koll på datum och gärna ha lite framförhållning..
  • Om man i sin uppsägning har villkorsändring/ar ska det tydligt framgå vilka ändrade villkor som begärs av hyresgästen.
  • En uppsägning för villkorsändring kan inte avse en större eller mindre yta. Då blir kraven annorlunda, eftersom det då krävs en uppsägning för avflyttning i kombination med att hyresgästen erbjuder sig att hyra en ny yta av hyresvärden. Hyresgästen kan hamna i kläm då hyresvärden kan tacka nej och hyresgästen tvingas då att flytta.

Det är viktigt att tänka på formalia och att tänka till innan uppsägning

Om uppsägningen från hyresgästen innehåller formella fel eller brister kan hyresvärden välja mellan att hänvisa till bristen, vilket kan innebära att uppsägningen är ogiltig och hyresavtalet förlängs på oförändrade villkor - alternativt att godta den som den är.

En hyresgäs har möjlighet att välja mellan endast två olika typer av uppsägning: Uppsägning för villkorsändring  eller uppsägning för avflyttning. Uppsägningstyperna kan inte kombineras.

Villkorsändring: En uppsägning för villkorsändring innebär att hyresgästen ­säger upp hyresavtalet till hyrestidens utgång och för förlängning av avtalet begär vissa ändrade villkor. Det innebär att hyresgästen kan tänka sig att stanna i lokalen, förutsatt att  hyresvärden accepterar de ändrade villkoren. Då kommer nämligen hyresavtalet att fortsätta löpa, med de nya villkoren, efter den innevarande hyrestidens utgång. Om hyresvärden däremot inte går med på de begärda villkoren ska hyresgästen framöver föra tvisten till hyresnämnden inom två månader från uppsägningen. 

Avflyttning: Om hyresgästen säger upp hyresavtalet för avflyttning måste denna lämna lokalen vid dent datum som uppsägningen skett till. Med andra ord är alltså en uppsägning för avflyttning väldigt definitiv och kan inte "ångras" på samma vis som en uppsägning för villkorsändring. Hyresgästen som valt uppsägning via avflyttning har inte heller samma  rätt till ersättning från hyresvärden enligt det indirekta besittningsskyddet. Några utvalda fastighetsägare