Vad innebär digitaliseringen för kontorshotell?

Vi pratade vidare med Daniel Isaksson på Elitkontoret - Coworking Office & Business Center i Borås, denna gång om digitaliseringen, vad innebär det för utmaningar och möjligheter för kontorshotell?

Digitaliseringen, är det en fusion mellan det fysiska och digitala?
Digitaliseringen när det gäller fysiska kontor och kontorshotell enligt mig hör starkt ihop med trenderna inom hur företag arbetar. Frilansare och digitala nomader är idag mer mobila än någonsin. Det finns ingenting som heter en fast kontorsplats, utan man vill kunna arbeta från det stället man känner för dagen. Man är helt enkelt mer fri i sitt arbete, det är viktigare med tillgång till en mobiltelefon och en uppkopplad dator än en fast kontorsplats.

Och med trenden där digitala nomader ökar, måste det också vara enkelt att söka sig till en ny kontorsplats. Låt säga att du är på gång till Malmö över dagen, då skall man superenkelt kunna gå in och boka en kontorsplats, lika enkelt som man bokar tågbiljetten. 
Företag i allmänhet blir också mer vana vid att sköta bokningar på nätet, vilket sätter press på de som erbjuder kontor och möteslokaler att finnas tillgänglig på de plattformar som finns.

Men utöver de bokningsplattformar som finns idag kommer det krävas mer programvaror, applikationer och systemstöd som stödjer utvecklingen i coworking spaces och kontorshotell. Än idag är det metropolerna som dominerar med antal coworking spaces, men det går mer och mer mot de mellanstora städerna där flerfastighetsägare ställer om från traditionella kontorshotell och anammar coworking trenden.
Trenden växer lavinartat. Globalt växer coworking trenden runt 50% per år och work-around-lösningar, det vill säga att man lätt kan boka över dagen blir vanligare för varje dag som går.

Ni byggde nyligen om er hemsida, är det från feedback att man vill sköta mer online?
Vi har inte fått några direkta klagomål men vi insåg däremot att den gamla plattformen hade sina begräsningar och vi ville ta Elitkontoret till nästa nivå.
Därför eftersträvade vi att anpassa den för att kunna expandera. Som vi ser det måste man ifrågasätta allt pappersarbete. Är det verkligen nödvändigt att skriva ut ett hyreskontrakt för våra medlemsföretag, eller kan man lika gärna sköta det via digital signering?
Vi menar att man enkelt skall kunna gå in och boka direkt, som att boka en biljett, så enkelt skall det vara att boka en kontorsplats.

I framtiden hade även medlemsföretagen enkelt kunnat reglera servicegraden utefter varje individs behov. Behöver man mer eller mindre hastighet på bredbandet, 200 utskrifter per månad eller ett privat nätverk ska det kunna regleras snabbt och enkelt.

"Det gäller att vara i framkant, man måste alltid utveckla och se framåt!"

Flexibiliteten som vi har i våra kontorslösningar genomsyra de övriga systemen vi kommer använda, och vi måste kunna anpassa oss till företag med helt olika behov. B4B tänket gör att vi alltid måste se till att tillmötesgå våra kunders behov. Kan vi inte det, så har vi inte följt med i den utvecklingen som har skett.

 Några utvalda fastighetsägare